Wordt schrijver en verdien geld

Scheidingsmediator


21-11-2012 door Smit Vernooij c.s.

Scheidingsmediator

Als je 10 jaar geleden vertelde dat je scheidingsmediator van beroep was, dan moest je veel meer uitleggen dat nu het geval is. Iedereen kan begrijpen dat een echtscheiding via een procedure met twee advocaten contraproductief, duur en tijdrovend is. Daarom kiezen steeds meer mensen voor een gezamenlijke scheidingsmediator. Samen scheiden onder leiding van een deskundige mediator is veiliger, vlugger en voordeliger dan een procedure met twee advocaten.

Binnen onze praktijk vindt u adviseurs die zich gespecialiseerd hebben in familiemediation in het algemeen en echtscheidingsmediation in het bijzonder. Dagelijks bespreek ik vanuit mijn ervaring en deskundigheid samen met mijn cliënten de specifieke financiële vragen die aan de orde zijn bij een scheiding. Hoe moet het met het huis, de pensioenen, het inkomen en het spaargeld? En als er kinderen zijn, dan zijn de belangrijkste vragen vaak:

  • hoe vertellen we het aan de kinderen, 
  • hoe kunnen we onze kinderen zo goed mogelijk opvangen en 
  • hoe kunnen we zo goed mogelijk voor ze blijven zorgen?

Echtscheidingsmediation

Een scheiding gaat gepaard met emoties. Veelal spelen de emoties zelfs een grote rol. In onze echtscheidingsmediation komen de emoties dan ook als eerste aan de orde. Pas als de emoties min of meer onder controle zijn, kunnen er redelijke afspraken worden gemaakt. Dat betekent overigens niet dat urgente zaken niet al aan de orde komen. Deze worden vastgelegd in de vorm van voorlopige afpraken.

Echtscheidingsmediation vindt plaats binnen de schaduw van het recht. U bepaalt samen wat de beste afspraken zijn binnen de wettelijke mogelijkheden. Dit zijn afspraken waar u beiden zowel emotioneel als zakelijk mee kunt leven. Want daar gaat het uiteindelijk om: dat u beiden verder kunt met uw leven ná de scheiding. Wij helpen u goede afspraken te maken en zorgen ervoor dat deze worden vastgelegd in een scheidingsconvenant (een rechtsgeldige overeenkomst).

Financieel scheidingsmediator

Als uw echtscheiding voor u betekent dat u in betrekkelijk korte tijd een groot aantal financiële en fiscale beslissingen moet nemen, dan is de begeleiding door een financieel scheidingsmediator uw beste optie. Een goed overleg leidt tot een goede onderlinge regeling. Daarmee legt u de basis om de scheidingsperiode goed te kunnen afsluiten.

Om u een idee te geven van de inhoud en de voordelen van mijn werkwijze volgt hierna een overzicht van de diverse onderdelen.

Verrekenen of verdelen

De beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt bepaald door de wijze waarop u juridisch aan elkaar bent verbonden. Heeft u huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden gemaakt, dan bepalen deze in veel gevallen ook de "spelregels" die gelden voor het beëindigen van de relatie.

 

Verdelen van vermogen

Gemeenschappelijk vermogen zal moeten worden verdeeld. In het geval van (on)roerende zaken zult u het eens moeten worden over de waardering van de goederen. Een afspraak over de wijze waarop de waardering plaatsvindt is in dit geval van belang. Zaken van emotionele waarde kunnen bij de verdeling van het vermogen problemen geven. Alleen een goed gesprek met wederzijds begrip kan een oplossing bieden.

Alimentatie

Alimentatie en afspraken daarover mogen, ook in het geval van kinderalimentatie, onderling worden bepaald. Uiteindelijk zal de rechter bepalen of de hoogte naar zijn oordeel juist is. De berekening van alimentatie volgens de rechterlijke norm, de zogenaamde Tremanorm, vereist een goed inzicht in de inkomsten, de uitgaven en de belastingen die voor u gelden.

Rekening houden met bestaande afspraken

In het samenlevingscontract, de huwelijksvoorwaarden of de partnerschapsvoorwaarden zijn:

-                     afspraken gemaakt over de mate waarin u bijdroeg in de gemeenschappelijke huishouding,

-                     kunnen verschillende soorten verrekenbedingen zijn opgenomen,

-                     kunnen afspraken over de verdeling van vermogen waaronder pensioenaanspraken zijn vastgelegd en

-                     kan zijn vastgelegd welke zaken zijn ingebracht op het moment van samenleven.

Bij echtscheiding kunt u in redelijkheid bepalen of u deze gemaakte afspraken hanteert of dat u in afwijking hiervan, mits wettelijk toegestaan, wenst te verdelen. Overleg is daarbij van doorslaggevende betekenis. U zult zich hierbij gesteund voelen door onze ervaring als echtscheidingsmediator.

De fiscale consequenties overzien

Verdeling van onroerend goed kan leiden tot overdrachtsbelasting. Verdeling van polissen van levensverzekering of afkoop hiervan leidt veelal tot extra heffingen van in ieder geval de inkomstenbelasting. Ook het waarderingsvraagstuk van delen van het vermogen, een onderneming bijvoorbeeld, speelt hierbij een rol. Ook met de fiscale claim zal rekening moeten worden gehouden.

 

Aspecten van sociale zekerheid

Het recht op kinderbijslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag, zorgtoeslag en de bijstand. Stuk voor stuk wetgeving die een wezenlijk onderdeel kunnen uitmaken van de nieuwe situatie. In de informatie aan u mogen deze zaken niet ontbreken.

 

Verevening van pensioenrechten

Deze wet laat het initiatief bij de beide partners. Dit geeft ruimte voor maatwerk. De minst verdienende partner kan op deze wijze redelijkerwijs het oudedagsinkomen zeker stellen.

Belangrijk is bovendien om niet te vergeten na de uitspraak van de rechtbank de verevende rechten door te geven aan de pensioenuitvoerder. Hiervoor heeft u twee jaar de tijd. Wie dit niet goed regelt, heeft bij pensionering nog maandelijks te maken met de ex-partner.

 

Ouderschapsplan

Van scheidende ouders wordt verwacht dat zij een duidelijk plan opstellen over de verdeling van de zorg en de opvoeding van hun minderjarige kinderen. De reden van dit wettelijk verplichte ouderschapsplan houdt verband met de rechten van het kind op contacten met beide ouders. Bij ruimere omgangsregelingen of bij co-ouderschap kan het redelijk zijn om budgettair hiermee rekening te houden. 

 

Naar de rechter

Als alle afspraken zijn vastgelegd, zal een advocaat namens u beiden het verzoek tot echtscheiding voorleggen aan de rechter. Op deze manier hoeft u dan ook niet naar een zitting. Na de beschikking (heette vroeger het vonnis) en de inschrijving in de registers van de gemeentelijke basisadministratie is de echtscheiding formeel een feit.

Voor meer informatie over echtscheiding en mediation ga je naar de website van Smit Vernooij c.s. 


Word schrijver en verdien geld

Reageer op "Scheidingsmediator"Populaire artikelen

19-02-2013 In badkleding naar de sauna of toch liever bloot?
13-11-2012 Paard van Sinterklaas: naam paard sinterklaas
10-04-2012 Vette vissoorten: Welke vis is vette vis?
21-01-2013 Carly Wijs: Tamar in Divorce
06-01-2013 Actrice Naomi van Es in Divorce: rol Naomi
10-01-2013 Laura Selmhorst uit GTST - Jette van der Meij
01-12-2012 Hoe ontstaat een scheet
04-01-2013 Janine Elschot uit GTST - Caroline De Bruijn
09-01-2013 Bianca Bouwhuis uit GTST - Cynthia Abma
19-02-2013 Mooie Push up bikini
26-11-2012 Little tikes driewieler: peuter driewieler
10-11-2012 Zalmsalade met mayonaise - Salade met vis
06-02-2013 Stripboeken of comics kopen: populaire strips
09-10-2012 Badkamer voegen: voegen verwijderen
02-04-2012 De sauna, eigenlijk helemaal niet zo engNieuwe artikelen

01-12-2016 Vrij op naam kopen, hoe werkt dat?
01-12-2016 Hoe werkt een opstalverzekering?
30-11-2016 Eerste huis kopen
30-11-2016 Hypotheek informatie
26-11-2016 Kinderkamer Styling tips
26-11-2016 Korting op Theater Tickets?
26-11-2016 Ontbindende voorwaarden overzicht
26-11-2016 Einde rentevaste periode
23-11-2016 Alles over de woekerpolis 2017
22-11-2016 Korting pretpark
15-11-2016 Pensioen, waar moet ik rekening mee houden?
15-11-2016 Bieden op een huis, wat is een goed bod?
13-11-2016 Onafhankelijk pensioenadviseur
12-11-2016 Wat is rentemiddeling en is het voor mij interessant?
08-11-2016 Luier aanbiedingen

Vond je dit artikel nuttig?

2 stemmen
Scheidingsmediator


Anderen lazen ook:

Algemeen.info wordt milieubewust gehost door TransIP - Smart and Simple

Login