Wordt schrijver en verdien geld

Evolutietheorie - Liegen vanuit religie


15-11-2012 door Fleur

Het stikt van de soorten evolutionisten. Wat dat betreft is er in het geloof van de evolutionist behoorlijk wat mutatie opgetreden. Door de diverse overheden worden miljoenen per jaar aan ambtenaren betaald om nu eens te achterhalen wat de ware evolutionaire stroming is, maar niemand krijgt dit boven water. De reden? Heel simpel, er heeft nog nooit enige vorm van macro-evolutie plaatsgevonden.

De leugenaars en de volgers

Het gaat veel te ver om alle soorten evolutionisten op te noemen, zo zijn er tegenwoordig ook zelfs theïstische evolutionisten, ik zou geeneens alle stromingen weten die aanhangers van deze fantasierijke theorie bedacht hebben, ik beperk me vandaag slechts tot twee soorten.

1. De leugenaars

Dit is de ergste categorie binnen de evolutie religie. Het zijn vaak behoorlijk ontwikkelde mensen, hebben vaak veel onderzoek gedaan en weten hierdoor als geen ander dat macro-evolutie onmogelijk is. Toch blijven ze doorgaan met het vertellen over fantastische verhalen over apen die mensen maken of over gezamenlijke voorouders van de aap en de mens. Dit tegen beter weten in. Een ieder die zelf enigzins na kan denken prikt vrij gemakkelijk door de leugens van deze evolutie-activisten heen.

2. De volgelingen

Dit zijn vaak mensen die niet in staat zijn zelf na te denken. Deze mensen vertrouwen domweg op de zaken die hun worden voorgespiegeld  door mensen uit de eerste groep. Frappant bij deze mensen is dat ze vrij snel op de kast gejaagd zijn als iemand ze laat zien dat hun geloof een geloof is in iets dat absoluut niet bestaat en ook nooit heeft bestaan. Ze zijn door gebrek aan kennis niet in staat zichzelf te verdedigen en spelen dan vaak op de persoon. Veel mensen nemen dit deze mensen kwalijk. Mijns inziens is dit onterecht, want ze kunnen er niets aan doen. Ze weten niet beter en zijn niet in staat wetenschappelijk over deze materie na te denken.

Evolutie hoort niet in het onderwijs

Evolutie is op dit moment behoorlijk verweven in het onderwijs. Soms krijgen kinderen op lagere scholen al sprookjes te horen die beginnen met "miljoenen jaren geleden". Op zich is dit niet zo erg, maar er wordt bijverteld dat het hier gaat om wetenschap. Dit terwijl er geen enkel wetenschappelijk argument ooit is geweest dat enigzins aanleiding gaf om in evolutie te geloven. Het is pure religie. Dit is dan ook de reden dat er zoveel volgelingen te vinden zijn binnen het evolutie-geloof.

Ben jij een leugenaar of een volger?

Ben jij een leugenaar en lieg je andere mensen voor? Ben jij een volger en laat je je van alles aanpraten? Of ben je misschien een persoon die allang inziet dat evolutietheorie pure onzin is? Voor iedereen geldt. Stop de leugen die evolutie heet.


Word schrijver en verdien geld

Virga schreef op 15-11-2012 om 12:44

Als geoloog zijnde observeer ik wel degelijk biologische evolutie. Het maakt me geen leugenaar en ook geen volgeling maar slechts een wetenschapper die haar observaties verwerkt en daar de best passende verklaring bij zoekt.

Fleur schreef op 15-11-2012 om 12:48

@Virgia; Lekker passend als iets absoluut niet kan. Het is onomstotelijk bewezen dat evolutietheorie gewoon een sprookje is en toch is het de best passende verklaring? Vreemd.

Virga schreef op 15-11-2012 om 12:56

Fleur, tot nu toe zijn je argumenten tegen de evolutietheorie slechts gebaseerd op een grondig gebrek aan kennis van geologie, biologie en natuurkunde. Op je eerdere artikelen zijn vele onderbouwde argumenten gegeven waarom je stellingen onjuist zijn. Toch doe je hier helemaal niets mee: je enige verdediging is: "Het kan niet". Verder heb je geen enkele onderbouwing. Vanuit mijn vakgeboed zeg ik: "Ja, de evolutietheorie is fysisch mogelijk en het is meerdere malen geobserveerd zowel in het fossielbestand als in ons DNA. Met al je niet onderbouwde teksten en je gebrek aan argumentatie vraag ik me dus af: ben je een leugenaar of een gelover/volger?

Fleur schreef op 15-11-2012 om 01:00

Sorry Virgia, voor evolutietheorie is een oude aarde nodig. Een aarde van wel miljarden jaren oud. Dit terwijl bewezen is dat de aarde beslist niet ouder is dan 10.000 jaar. Terecht dus dat ik nogal mijn twijfels heb over jouw basiskennis op het gebied geologie, biologie en natuurkunde.

Virga schreef op 15-11-2012 om 01:18

Je stelt dat de aarde niet veel ouder dan 10.000 jaar kan zijn in je vorige titel, maar je geeft slechts ondoordachte argumenten. De kritiek op je artikel heb je volledig links laten liggen. Hieruit is aan te nemen dat je je standpunt niet kunt verdedigen. De leeftijd van onze planeet is met aardige zekerheid vastgesteld op op zijn minst 4,4 miljard jaar. Dit is gedaan met behulp van zirkoonkristallen. Zirkoon heeft als eigenschap dat het zeer bestendig waardoor het lang bewaard blijft. In het kristalrooster van zirkoon kan uranium worden opgenomen dat na enige tijd vervalt naar lood. 238U vervalt naar 206Pb en 235U vervalt naar 207Pb. De halfwaardetijd van deze isotopen is bekend en omdat we deze 2 vervalreeksen hebben kunnen we met behulp van het concordia diagram terugrekenen hoelang geleden het kristalrooster werd gesloten. Het enige argument dat jonge aarde creationisten hierop geven is dat volgens hun de halfwaardetijden van radioactieve elementen misschien niet constant is. Dit is echter nog nooit aangetoond.

Iemand anders schreef op 15-11-2012 om 01:31

Fleur , koek koek. Noem evolutie geen religie alsjeblieft, want als er nieuwe ontdekkingen wordt het herzien en aangepast. Integenstelling tot religie. Overigens is het wel grappig dat toen ik je titel las, ik dus heel wat anders dacht. Je zou het eigenlijk ''Evolutietheorie -Ontkennen vanuit religie'' want daar ben je een perfect voorbeeld van! @Virga Leuk geprobeerd maar sommige mensen kunnen het gewoon niet bevatten, te ver heen.

Fleur schreef op 15-11-2012 om 01:32

Dus er is vastgesteld dat de methode met zirkoonkristallen betroubaar is? Dit een ieder met een beetje gezond verstand weet dat dit niet zo is. Hoe constant zijn de halfwaardetijden van radioactieve elementen als er een catastrofe plaatsvindt?

Fleur schreef op 15-11-2012 om 01:34

@Iemand; 1 probleem, er is nog nooit een ontdekking gedaan op het gebied van evolutie. Zelfs nog nooit een minuscule ontdekking die ook maar minimaal aanleiding gaf die theorie serieus te nemen.

Virga schreef op 15-11-2012 om 01:42

Tot nu toe is er geen enkele variatie waargenomen in halfwaardetijden. Ook niet bij exterme veranderingen in druk en temperatuur. Ook creationisten hebben dit niet kunnen vinden. Omdat je stelt dat de halfwaardetijden van radioactieve elementen variabel zijn verwacht ik van jou een onderzoek dat dit aantoont. Anders zijn het slechts lege woorden van je. Bovendien zijn er manieren om radiodateringen te verifieren. Kristallen groeien namelijk wanneer ze zich in een smelt bevinden waardoor ze net als bomen een soort jaarringen hebben. Met behulp van uraan-lood datering is te meten dat de kern van een zirkoonkristal ouder is dan de rand. Op eenzelfde manier kun je met de koolstof-14 methode meten dat het hart van een book ouder is dan de buitenste jaarringen.

10 Fleur schreef op 15-11-2012 om 01:45

Dus er is een onderzoek geweest dat de halfwaardetijden gedurende miljoenen jaren toonde. Interessant. Publiceer het onderzoek eens.

11 Virga schreef op 15-11-2012 om 01:58

Ik neem aan dat je heel goed beseft dat dat argument de doodsteek is voor je stellingen uit je vorige artikel zoals die van bevolkingsgroei, de afstand van de Maan en aardmagnetisme? Je gooit op die manier je eigen ruiten in. Zoals je zelf heel goed weet kunnen we het verval van radioactieve isotopen niet over dergelijke periodes meten. Wat wel wel kunnen doen is de afname van radioactiviteit van een bekende massa materiaal over een bepaalde tijd meten en daaruit extrapoleren wat de halfwaardetijd is. Door dit experiment te herhalen onder andere omstandigheden kun je bepalen of er enige variatie in zit.

12 koen schreef op 15-11-2012 om 02:02

"Fleur", je foto is een verzinsel, je naam is een verzinsel en je geslacht/verhalen ook, kom met feiten en niet je eigen stompzinnige antwoorden ! En ik las dat JIJ kinderen hebt ? nou, als dat uberhaupt waar is dan maak ik me daar ernstige zorgen om!!! Zoals virga schreef :Op je eerdere artikelen zijn vele onderbouwde argumenten gegeven waarom je stellingen onjuist zijn. Toch doe je hier helemaal niets mee: je enige verdediging is: "Het kan niet". Verder heb je geen enkele onderbouwing. Doe daar dan wat mee.

13 Fleur schreef op 15-11-2012 om 02:03

Het is niet de doodsteek voor mijn vorige argumenten. Dacht trouwens eerst dat je het niet gelezen had overigen, omdat ik merkte dat je enige kennis ontbeert. Ik schrijf binnenkort nog een aantal artikelen hierover overigens. Hiermee wordt nog duidelijker dat de aarde niet ouder is. Overigens weet je ook niet met hoeveel radioactief materiaal deze bekende massa is begonnen. Dus al zou je methode kloppen, dan nog kan je er geen enkele conclusie uittrekken.

14 Iemand anders schreef op 15-11-2012 om 02:03

Het heet evolutie theorie maar het is gewoon bewezen. Je leest jammer genoeg alleen maar fundie propaganda. Evolutie gaat door elke dag , maar heel traag. Zie bijvoorbeeld de Bonobo en de Chimpansee , lijken ook ontzettend op elkaar.Door klimaats veranderingen, veranderen habitats en in dit geval die van de chimpansee naar bonobo waar uit hun habitat grotere beesten weg gingen en door naar loop van tijd een chimpansee met een heel ander karakter en andere groep structuur vormden , de bonobo. Waar vandaag chimpansee's nog wel eens op elkaar jagen en vermoorden(!) hebben de Bonobo apen vaak sex orgies(!) met elkaar in de groep. Wereld van verschil? Hoe zit het met parasieten , denk je echt dat een goede God(den) dat doen voor de lol? Verder zijn er ook veel andere voorbeelden te noemen van vissen, schaaldieren, allerlei insecten , enz ,enz. Er zijn genoeg voorbeelden , ik stel je voor om ze 1 voor 1 te ontkrachten. Veel plezier.

15 Fleur schreef op 15-11-2012 om 02:04

Beste Koen, waar is jouw foto? Die van mij lijkt erg op mijn spiegel trouwens. Ik heb telkens onderbouwd, maar kreeg nooit onderbouwing terug van de evolutionisten. Meestal inhoudloze berichtjes zoals deze van jou.

16 Fleur schreef op 15-11-2012 om 02:06

@14; Waarom moet ik ze ontkrachten, terwijl er nog nooit iemand is geweest die ze heeft kunnen bekrachtigen, of ook maar heeft zien muteren naar een andere soort.

17 koen schreef op 15-11-2012 om 02:12

HAHAHAHAHA die spiegel heb je zeker gekocht in dezelfde winkel waar jij dat boek hebt gekocht waar je maffe verhalen vandaan komen.

18 Virga schreef op 15-11-2012 om 02:13

Fleur, het is wel te bepalen hoeveel radioactief materiaal oorspronkelijk in het zirkoon kristal zat met behulp van het concordia diagram. Ik stel voor dat je je wat meer gaat inlezen in isotopenchemie. Ja, ik heb je vorige stuk gelezen. Laat ik er je argument van het zwakker wordend aardmagnetisch veld bij halen. Je stelt dat dit lineair afneemt. Paleomagnetisme spreekt dit echter tegen. Wanneer sedimenten en stollingsgesteenten worden gevormd leggen ze het dan aanwezige magnetisch veld vast. Dit kunen zij uitlezen en daaruit blijkt dat het aardmagnetisch veld door de geschiedenis van de aarde heen altijd heeft gefluchtueerd in sterkte en altijd variabel is geweest in richting. Voor iemand die beweerd bekend te zijn met wetenschap heb je je beroerd slecht in dit onderwerp verdiept.

19 koen schreef op 15-11-2012 om 02:13

En trouwens, spiegelbeeld ? hoe kan je in een spiegel kijken met een plaat voor je kop ?

20 Fleur schreef op 15-11-2012 om 02:14

Ik weet niet welk boek je bedoelt, maar Koentje, kom je nog een keer met een beetje inhoud? Ik blijf op deze manier niet op je reageren hoor. Je speelt graag op de persoon merk ik. Categorie 2 dus. Grappig dat je al zo snel bewijs levert dat mijn artikel weer volledig klopt.

21 Iemand anders schreef op 15-11-2012 om 02:16

Waarom ontkrachten? In de hoop dat je het eens zal lezen en hopelijk begrijpen. Je zit echt vast in je wereldje. Als je echt al kinderen hebt en 3 uur in de nacht deze onzin uitspookt... Ik bid dan maar dat je gewoon een troll bent.

22 Virga schreef op 15-11-2012 om 02:16

@16 Hier heb je een bewijs van evolutie wat ligt vastgelegd in ons DNA: http://www.youtube.com/watch?v=zi8FfMBYCkk

23 Fleur schreef op 15-11-2012 om 02:29

@Virgia; Volgens mij vroeg ik je om bewijs voor de betrouwbaarheid van de halfwaarde methode. Laten we blijven waar we waren.

24 Virga schreef op 15-11-2012 om 02:48

@23 Dat is 'reverse burden of proof', Fleur. Een kenmerk van pseudowetenschap. Jij bent de persoon die claimt dat halfwaardetijden verschillen, dan ben jij verantwoordelijk voor het leveren van bewijs hiervoor. Voor je vraag verwijs ik je naar G. Faure: 'Principles and applications of geochemistry', hoofdstuk 16. Overigens lijkt het me dat dit een zinloos verzoek is aangezien je in al je artikkelen nog geen enkele keer inhoudelijk bent ingegaan op teganargumenten.

25 Christian schreef op 15-11-2012 om 04:06

Evolutie is de ergste religie die in Nederland wordt beoefend. Het heeft gezorgd voor vele massa moorden in de vorm van abortus en euthenasie e.d. Daarnaast is het belachelijk dat het zo in het onderwijs is verweven, terwijl er geen mens is die evolutietheorie enigzins kan onderbouwen. Ze kunnen op geen enkele manier laten zien dat er iets van klopt en als je vervolgens hun argumenten weerlegt, krijg je te horen dat je het moet bewijzen. Dit terwijl evolutionisten zelf helemaal niets kunnen bewijzen.

26 Grueber schreef op 15-11-2012 om 06:07

@15 "Beste Koen, waar is jouw foto? Die van mij lijkt erg op mijn spiegel trouwens. " Niet liegen Fleurtje. Het betreft een stockfoto en er is geen overeenkomst met jouw spiegel. http://www.fotosearch.com/BDX398/bxp131389/ Ofwel, jij valt zelf dus onder de categorie leugenaars. Inzake wetenschap behoor je overigens tot de categorie onwetenden. Je roept van alles over bewijs en wetenschap, die je stellingen zou onderbouwen, maar het bewijs laat je - uiteraard - niet zien. - "Dit terwijl bewezen is dat de aarde beslist niet ouder is dan 10.000 jaar." - "Dus er is vastgesteld dat de methode met zirkoonkristallen betroubaar is? Dit een ieder met een beetje gezond verstand weet dat dit niet zo is." Toon dit eens aan? Hou je nu maar gewoon bij de kooktijd van spruitjes en koolraap, dat ligt je een stuk beter.

27 Aan iedereen schreef op 15-11-2012 om 06:43

Christian of Fleur, hoe hij/zij ook mag heten is een Schizofrene internettrol (iemand, die er een groot genoegen in schept om onenigheid te veroorzaken op het internet). Ik heb me in ieder geval kostelijk geamuseerd

28 Wonder schreef op 15-11-2012 om 07:16

@Christian: Abortus en Euthanasie hebben niets met de Evolutietheorie van doen. @Feur: Als je een artikel schrijft met zulke harde claims, hebben we wetenschappelijke artikelen nodig die je artikel onderbouwen. Zonder blijf je echt een waardeloze blogger! Waar haal je bijvoorbeeld vandaan dat de aarde 10.000 jaar is? Welke wetenschappers/artikelen beweren dat?

29 No-wonder schreef op 15-11-2012 om 08:35

@Wonder, En toch reageren er nog steeds weldenkende mensen op dit soort domme schrijfsels. Zo gauw religie met iets anders, dan het door overlevering overgebrachte verhaal, onderbouwd wordt, heeft het een kans. Anders zal het nooit meer iets worden. De mens is zelf na gaan denken en heeft het juk van het, door menselijke machthebbers, met geweld opgelegde onderdrukkende geloof afgeworpen en heeft andere verklaringen gezocht en gevonden voor 'wonderen', die men niet kon verklaren en dus voor het gemak maar aan een hogere macht toeschreef.

30 Luc schreef op 15-11-2012 om 10:18

FLEUR: Nu ook de PAUS heeft bevestigd dat EVOLUTIE bestaat waardoor veel vragen zijn opgelost, is je standpunt niet te onderbouwen.

31 Erik schreef op 15-11-2012 om 10:19

Beste Fleur, kunt u zich voordat u de grootst mogelijke onzin opschrijft u zelf eerst even informeren over de wetenschappelijke methode. Je schreeuwt alleen maar onzin omdat het je geloof zou bedreigen. Een idioot als Kent Hovind, die al ontelbare keren keihard is weerlegd napraten is makkelijk en dom. Ik zie graag het bewijs dat de aarde "jong" is tegemoet. Graag een officeel onderzoek, met peer-reviews. Hovind en de zijnen snappen niets van wetenschape en doen slechts aan quote-mining. Bij deze vast de wetenschappelijke bewijzen dat het allemaal onzin is wat je hier schrijft. Ik zie jouw bewijzen van het tegengestelde graag tegemoet.

32 Erik schreef op 15-11-2012 om 10:23

link met de bewijzen dat alle jonge aarde argumenten (Hovind) nonsense zijn. Netjes uitgelegd en, in tegenstelling tot dit flut artikel, degelijk onderbouwd. Succes ermee: http://www.talkorigins.org/faqs/hovind/howgood.html

33 Erik schreef op 15-11-2012 om 10:25

Heel typisch dat mensen zomaar iets durven te roepen zonder ook maar 1 enkel argument ter onderbouwing. Alleen maar "de jonge aarde is bewezen..." en geen enkele link naar een artikel of onderzoek die dat uitwijst. Niet gek, want die zijn er ook niet.

34 Erik schreef op 15-11-2012 om 10:29

Nou heb ik toch helemaal over de term "macro-evolutie" heen gelezen. Een term die verzonnen is door crea's als Hovind. Er bestaat geen verschil in micro - of macro evolutie. Daarmee diskwalificeer je jezelf direct fleur. Een natuurlijk proces stopt niet ineens als er denkbeeldige grens is bereikt (de grens van de soort). Dat is echt aantoonbare nonsense.

35 Ronald schreef op 15-11-2012 om 10:36

Fleur blijft maar roepen dat er nog nooit enig bewijs geleverd is terwijl dat wel zo is, en beweert in haar stukje argumenten aan te voeren terwijl ze dit niet een keer gedaan heeft. Elk stukje dat ze schrijft komt neer op "het os gewoon zo". Fleur is gewoon lekker aan het trollen en ligt waarschijnlijk in een deuk van het lachen omdat wij ons allemaal zo druk maken om de verbale fecaliën die ze de wereld inslingert.

36 Fleur schreef op 15-11-2012 om 01:25

En nog steeds geen enkele onderbouwing waarom evolutie en dan bedoel ik de soort evolutie dat dieren veranderen in mensen, of in een totaal andere diersoort wel mogelijk is. Tevens geen enkele onderbouwing waarom de aarde ouder zou zijn dan 10.000 jaar. Alleen maar geroep, geen harde bewijzen. Uiteraard begrijp ik dat de evolutionisten hier er niet tegen kunnen dat hun geloof wordt aangevallen, maar het enige dat jullie schijnen te kunnen is spelen op de persoon. Ik zie het maar als een teken van zwakte.

37 Hans schreef op 15-11-2012 om 02:00

Stakker.

38 ikzelf schreef op 15-11-2012 om 02:26

Fleur. Je wilt niet overtuigd worden. En elk bewijs dat voor je neus ligt zal je nooit accepteren, omdat jij in je hart al besloten hebt dit nooit te zullen accepteren. En van dat besluit zal jij je nooit af laten brengen. Je bent een fundamentalist.

39 Fleur schreef op 15-11-2012 om 02:35

Ik een fundamentalist?


Ben ik een fundamentalist? Hang ik enige religie aan waarvan is bewezen dat het onzin is?

40 ikzelf schreef op 15-11-2012 om 02:55

Je hart is volledig gesloten voor wat anderen hebben gehoord, gezien of opgeschreven hebben. Je bent doof voor hun argumenten en alleen jouw waarheid is de enige juiste en alle anderen zullen het altijd fout hebben in jouw ogen. Hun waanzin zal met alle middelen bestreden moeten worden. Gelukkig dat je geweldloos bent, anders zou je het niet geschuwd hebben. Ja, je bent een fundamentalist.

41 Fleur schreef op 15-11-2012 om 02:58

gehoord, gezien of opgeschreven.

Sorry, maar wat als anderen iets gehoord, of opgeschreven hebben en het is bewezen dat het een sprookje is en ik neem het dus niet voor waarheid aan ben ik dan een fundamentalist?

42 Erik schreef op 15-11-2012 om 03:06

Fleur @36 ik begrijp dat jij voor jouw overtuiging wel harde bewijzen hebt? En als je zelf begint met termen als macro-evolutie wat een onzin term is omdat evolutie evolutie is en er geen verschillen zijn. Maar ik wacht nog steeds op jouw bewijzen dat de aarde jong is. Keihard wetescnhappelijk bewijs graag zoals je zelf ook eist. In de vorm van een peer-reviewed onderzoek. Weet je uberhaupt wel wat een wetenschappelijke theorie inhoudt? Maar volgens mij zit je gewoon te trollen en maak je een grapje. Zo ongeinformeerd kun je bijna niet zijn. En wat betreft de bewijzen : wat je zelf niet biedt vraag dat ook een ander niet (-:

43 Erik schreef op 15-11-2012 om 03:09

Heb je het in @41 nou over de bijbel? Evolutie is niet alleen opgeschreven maar experimenteel aangetoond. Je kunt die onderzoeken en resultaten gewoon lezen, al vraag ik me af of je daar voldoende achtergrond kennis voor hebt aangezien je termen als macro-evolutie gebruikt. En waarom val je alleen evolutie aan. Alle natuurwetenschappelijke theorieen zijn op vergelijkbare manier ontstaan. Waarom ga je daar dan niet ook tegen tekeer?

44 Fleur schreef op 15-11-2012 om 03:10

Macro-evolutie en Micro Evolutie

De leeftijd van de aarde heb ik al behoorlijk wat bewijs voor geleverd. Hier zal ik binnenkort nog wat artikelen over gaan schrijven. Daarnaast betekent de term macro-evolutie mutatie buiten de soort. Bij micro-evolutie, dat overigens wel voorkomt blijft de mutatie binnen de soort.

45 Erik schreef op 15-11-2012 om 03:11

"Tevens geen enkele onderbouwing waarom de aarde ouder zou zijn dan 10.000 jaar." ik kan jouw onderbouwing dat de aarde 10.000 jaar of jonger is ook nergens vinden. Kun je me daar even op wijzen? De weerleggingen ervan zullen waarschijnlijk in het talkorigins artikel staan omdat zo goed als alle door crea's gebruikte argumenten van Hovind komen en die is al zooooo vaak belachelijk gemaakt en keihard weerlegd dat het gewoon niet leuk meer is.

46 Fleur schreef op 15-11-2012 om 03:11

@43; De dingen die over macro-evolutie zijn opgeschreven zijn juist keer op keer bewezen volstrekt onzinnig geweest en hebben alleen maar ontzettend veel belastingcenten gekost.

47 Erik schreef op 15-11-2012 om 03:23

Macro-evolutie is ook onzin. Evolutie is evolutie en dat proces stopt niet ineens als er een denkbeeldige grens is bereikt (de grens van de soort). Maar kom dan eens met al die bewijzen waar je het de hele tijd over hebt. Artikelen van onderzoeken en geen "wij van WC-eend" websites van Hovind of answersingenesis graag.. Oh en noem eens 1 bewijs van die jonge aarde dan, dan ben ik meer dan bereid deze direct te3 weerlegen. Een weerlegging die overigens in het (nogmaals) artikel staat dat ik bij @32 heb geplaats en wat je nog steeds niet hebt gelezen.

48 Erik schreef op 15-11-2012 om 03:25

@47 ter aanvulling: de term "macro-evolutie" is onzin omdat het bedacht is door creationisten die tevergeefs dachten slim te zijn. Dat evolutie een voortdurend en soortoverschrijdend proces is prachtig aangetoond en elke bioloog zal dit verifieren. Zelfs de paus weet en beaamt dat...

49 Fleur schreef op 15-11-2012 om 03:27

De paus en evolutie

Dus als de paus iets zegt is het gelijk waar? Dit bedoel ik dus. Religieuze mensen zoals jij nemen alles zomaar voor waar aan.

50 Hans schreef op 15-11-2012 om 03:34

Erik, laat toch. Kost je heel veel tijd, dit soort stakkers moet je gewoon negeren.

51 Erik schreef op 15-11-2012 om 03:38

@50 eens, maar ik heb er ook wel lol in. Het is interessant hoe sommige mensen zichzelf belachelijk maken door bijv. steeds om bewijzen te vragen en deze zelf ook totaal niet tegeven. Zie @49 nou ook weer. Ik vroeg om een bewijs Fleur, graag nadat je het artikel van talkorigins hebt doorgenomen.

52 Hans schreef op 15-11-2012 om 03:43

@51 "...interessant hoe sommige mensen zichzelf belachelijk maken.." Ja, dat idd wel grappig om te zien. Maar tegelijkertijd ook diep triest. (en nu stop ik er weer mee, want een leuke discussie ga ik niet uit de weg, maar het nivo van Fleur is het me niet waard om er nog meer tijd aan te besteden)

53 Ceejay schreef op 15-11-2012 om 03:50

In Engeland begon de industriële revolutie zo rond 1850. Er vlogen toen motjes (een soort vlindertje) met lichtgekleurde vleugels rond die een voorliefde hadden voor de zilverberk met een wittige stam waar ze niet zo opvielen. Door de uitstoot van roet door alle kolengestookte machines vervuilde de lucht en het zwarte roet sloeg neer op de bomen. De motjes met een donker kleur waren hierdoor minder zichtbaar voor vogels en overleefden dus ook. De lichtgekleurde verdwenen. Hoezo geen evolutie?

54 Fleur schreef op 15-11-2012 om 03:52

@Ceejay; Bleven de motjes motjes, of werden het ineens andere dieren?

55 Ceejay schreef op 15-11-2012 om 04:08

De motjes bleven motjes maar de kleurvariant is ook evolutionair. Alleen de donkere variant overleefde. Verandering van omgeving heeft invloed op het organisme, maar hoeft niet direct te leiden tot verandering van vorm. De moderne mens echter word steeds langer en ouder onder invloed van omgeving en voeding, ook dit is evolutie. Aanpassing van gedrag naar omstandigheden die lang duren is ook evolutie. Jij doelt allen maar op het veranderen van de ene soort in een andere. Hier zijn een heleboel voorwaarden en variabelen voor nodig en daar bovenop een heleboel tijd. in 10.000 jaar verandert er niet zo veel maar in miljoenen jaren wel.

56 Fleur schreef op 15-11-2012 om 04:50

Dus is er niet veel veranderd, want de aarde is nog geen miljoenen, of zelf miljarden jaren oud. In sprookjes wel, maar in werkelijkheid niet.

57 Ceejay schreef op 15-11-2012 om 04:58

Hier zijn een heleboel voorwaarden en variabelen voor nodig en daar bovenop een heleboel tijd. in 10.000 jaar verandert er niet zo veel maar in miljoenen jaren wel. Hier lees je wel wat hard overheen. Je probeert een standpunt duidelijk te maken dat de ene soort niet evolueert in een andere soort. Misschien heb je hier een punt maar een soort evolueert wel.

58 Fleur schreef op 15-11-2012 om 05:06

Zeker, absoluut. Dat ontken ik ook niet, dit is zelfs bewezen, maar er is nog nooit een dier buiten zijn eigen soort geëvolueerd. Wel is er veel variatie, dit tot in de meest extreme vormen. Kijk maar naar resistentie bij bestrijding van kakkerlakken en zo.

59 Ceejay schreef op 15-11-2012 om 05:18

Dus is er evolutie, het gaat mij om de het begrip. Nuance in jouw schrijven geeft een beter beeld van wat je bedoeld en waar het over gaat. Niets ten nadele over jou, maar maak voor een ander duidelijk wat je precies bedoeld als je een onderwerp aansnijd. enige bronvermelding is ook wel welkom, enige aanname van een geschreven tekst bestaat niet meer op internet. Ik hoop dat ik bijdraag aan en positieve discussie.

60 Fleur schreef op 15-11-2012 om 05:33

Er is absoluut evolutie binnen de soort, beter gezegd variatie. Waarom zou je enige bronvermelding doen over natuurkundige feiten. Indien ik verder de diepte in zou gaan met mijn artikelen is dat inderdaad wel goed om te doen, maar dat is niet eens nodig om te laten zien dat evolutie buiten de soort niet bestaat.

61 Ceejay schreef op 15-11-2012 om 05:43

Sorry, evolutie is niet gelijk aan variatie. Variatie betekent een soort met meerdere kenmerken.

62 Fleur schreef op 15-11-2012 om 05:48

Evolutie of Variatie

Het betekent dat er grote verschillen(variaties) zijn in een soort. Bijvoorbeeld Herdershond, Jachthond, York Terriër. Ik geloof dat deze honden allemaal dezelfde voorouder hebben: De hond.

63 @Fleur schreef op 15-11-2012 om 05:51

LOL, tot vervelings toe het zinnetje :Hier zal ik binnenkort nog wat artikelen over gaan schrijven. wel tijd om mensen te stangen met ellelange (zelfde) verhalen maar niet om iets echt toe te lichten. Ik mag jouw narcistische persoonlijkheidsstoornis wel. ik hoop snel weer iets van je te lezen. groetjes

64 Ceejay schreef op 15-11-2012 om 05:52

Er is absoluut evolutie binnen de soort, beter gezegd variatie. Ben je bekend met griepvirus, geen variatie,wel evolutie.

65 Fleur schreef op 15-11-2012 om 05:53

Vanuit de artikelen die ik tot nu toe heb geschreven weet je één ding zeker: Geloof in natuurkunde en macro-evolutie gaat niet samen.

66 Fleur schreef op 15-11-2012 om 05:54

@Ceejay; Evolutie binnen de soort is hetzelfde als variatie. Dus lijkt me verder geen discussie.

67 Lieve Fleur schreef op 15-11-2012 om 06:09

Ik verveel mij ook alleen ben ik lui en lees ik liever ipv dat ik zoveel schrijf zoals jij. Houd de mensen massa bezig.en met de Onzin die je uitkraamt krijg je in ieder geval een hoop reacties.Schitterend

68 Ceejay schreef op 15-11-2012 om 06:16

Evolutie binnen de soort is hetzelfde als variatie. Dus lijkt me verder geen discussie. Je spreekt nu jezelf tegen: variatie = evolutie

69 Moi schreef op 15-11-2012 om 06:26

Fleur heeft deze 'discussies' erg hard nodig; 'Ledigheid is des duivels oorkussen’. Haar eigen twijfel doet haar liegen, negeren, verdraaien van feiten, bronnen eisen maar zelf met niets maar dan ook niets reviewed of evidents komen. Daarna met de vingers vervolgens in de oren.."tatatata". De typische strategie van een twijfelende creationist.

70 Ceejay schreef op 15-11-2012 om 06:35

@Moi

Oordeel en kijk naar jezelf

71 Wonder schreef op 15-11-2012 om 06:36

Kelvin, Perry and the age of the earth, England, July 2007 The age of the Earth, Allègre, 1995 How Old Is Planet Earth? Stein B. Jacobsen* 2003 http://www.sciencemag.org/content/300/5625/1513.full Hoi Fleur, hier zijn drie wetenschappelijke artikelen die proberen te schatten hoe oud de aarde is door middel van natuurwetenschappelijke onderzoek. Aangezien je zo gehecht bent aan en vaardig bent in natuurwetenschappelijk onderzoek, zou ik graag een weerlegging willen hebben van deze artikelen en leg alsjeblieft uit wat de auteurs dan fout doen :) . Faal je hierin, niet erg, maar dan weet iedereen waar hij/zij aan toe is in deze pseudo-discussie! Wie heeft de aarde gemaakt? En waarom falen bijna alle levensorganismen, fleur? Het oog is bijvoorbeeld een compleet mislukt concept!

72 Wonder schreef op 15-11-2012 om 06:40

@Fleur: Geloof in natuurwetenschap en dat de aarde 10.000 jaar is gaat ook niet samen :) . Zie de artikelen!

73 Wonder schreef op 15-11-2012 om 06:40

Heerlijk, er bestaan nog mensen die argumenteren als een kind van vijf

74 Ceejay schreef op 15-11-2012 om 06:44

sorry

@fleur Ik begrijp je maar ik zie je niet. Goed bedoeld laat ik je achter met mijn eigen twijfels.

75 Moi schreef op 15-11-2012 om 07:07

@Ceejay, wees gerust; ik kijk voldoende naar mezelf. Ik volg geen doctrines; voor mij is er 'slechts' de huidige! feitelijke wetenschap.

76 Fleur schreef op 15-11-2012 om 07:43

@Moi; Gelukkig, toch nog iemand die nog iets van me aanneemt. Ik weet dat je gisteren nog in evolutie geloofde en nu is gelukkig deze belachelijke doctrine uit je hoofd. Eindelijk geloof je dus net als ik in feitelijke wetenschap.

77 Wonder schreef op 15-11-2012 om 07:54

En als je nu nog de natuurwetenschappelijke artikelen uit post 71 zou willen ontkrachten, heb je binnenkort een tweede :) .

78 Moi schreef op 15-11-2012 om 09:33

@Fleur. Wat zou ik van je aan moeten nemen dan? De evidente, toetsbare reproduceerbare, falcificeerbare -scheppinginzesdagen- ala onzichtbare, onlogische, almachtige(ik moet even uitrusten op dag 7)entiteit met baard die uit 'het niets' verscheen? Whoehahahaha..

79 Wonder schreef op 15-11-2012 om 09:40

"Er is absoluut evolutie binnen de soort, beter gezegd variatie. Waarom zou je enige bronvermelding doen over natuurkundige feiten. Indien ik verder de diepte in zou gaan met mijn artikelen is dat inderdaad wel goed om te doen, maar dat is niet eens nodig om te laten zien dat evolutie buiten de soort niet bestaat." FLeur kent de absolute waarheid. Hiermee sla je je eigen credibiliteit helemaal de grond in.

80 Man J. Ool schreef op 15-11-2012 om 10:55

Wat voor artikel krijgen we morgen, Fleur? Ik hoop eindelijk iets goeds. Zelfs met het koken van broccoli zit je al fout.

81 Erik schreef op 16-11-2012 om 09:25

Fleur, ik wacht nog steeds op de beloofde bewijzen dat de aarde "jong" is... Waar blijven ze? Je zegt wel dat je die al ergens gegeven hebt maar ik kan ze niet vinden. En heb je het artikel van talkorigins al doorgenomen? Graag argumenten want ik heb gisteren aan de universiteit nog een fossiel bestudeerd dat aangetoond 350.000 jaar oud is. Hoe kan dat dan als de aarde maar 10.000 jaar oud is? Leg uit.

82 Erik schreef op 16-11-2012 om 09:45

Oh, en Fleur, kun je ook nog even antwoord geven op mijn vraag waarom je alleen evolutie theorie aanvalt terwijl alle natuurwetenschappelijke theorieen op dezelfde manier zijn ontstaan en op eenzelfde model zijn gebaseerd. Alles wat je beweert qua "niet bewezen" etc... geldt ook voor zwaartekracht, thermodynamica, kwantummechanica, etc... Maar daar hoor ik je niet over. Kun je me dat uitleggen, want nu ben je wel erg selectief en inconsequent.

83 @Eric schreef op 16-11-2012 om 10:19

Beste Eric, iedereen weet toch dat fossielen 10.001 jaar geleden door middel van meteoriet inslagen op aarde terecht zijn gekomen ? Ik denk dat dat antwoord zo klaar als een klontje is en voor Fleur te simplistisch is om daarvoor verdere uitleg over te geven.

84 Erik schreef op 16-11-2012 om 10:43

@83 ik dacht dat de duivel die fossielen in de grond had verstopt om ons te misleiden (-: Dat fleur ernstig simplistisch is is overduidelijk. Maar een discussie met iemand die helemaal niets begrijpt van waar ze het over heeft en die je dus doodeenvoudig kan aftroefen is wel vermakelijk voor de vrijdagmiddag.

85 @Eric schreef op 16-11-2012 om 11:18

Ik lig al een paar dagen in een deuk, niet alleen om Fleur maar ook om mensen die zich opwinden om haar verhaal, toch denk ik echter dat Fleur het meeste lacht want kijk eens hoeveel respons ze krijgt. Ik hoop dat ze vandaag of morgen met een ander verhaal komt waar men zich over gaat opwinden.

86 Erik schreef op 16-11-2012 om 12:01

@85 wie windt zich op dan? Ik in ieder geval niet. Ik vind het verdomd interessant als wetenschapper om te lezen hoe mensen zonder enig verstand van een onderwerp de grootst mogelijk onzin daarover kunnen verkondigen. Als ik haar reacties lees is fleur de enige die gefrustreerd is en zich opwindt. De rest vermaakt zich kostelijk.

87 @Eric schreef op 16-11-2012 om 12:43

Jij hoeft je ook niet aangesproken te voelen omdat jij juist de humor ervan inziet zoals ik dat ook doe ( ik kom echt niet meer bij )maar velen zien haar bedoeling niet. haar bedoeling is om tweedracht te zaaien.Fleur wordt niet gefrustreerd want ze komt totaal niet met enige onderbouwing.

88 Erik schreef op 16-11-2012 om 01:04

En toch heb ik lichtelijk het idee dat fleur het echt zelf gelooft, hoe gek dat ook klinkt. Maar hopelijk, vooral voor fleur zelf, heb je gelijk want eigenlijk kan het ook niet zo zijn dat iemand zo ongeinformeerd is over een onderwerp en daar dan wel artikelen over schrijft.

89 @Eric schreef op 16-11-2012 om 01:12

Ik denk dat Fleur vrij eenzaam is en dondersgoed weet hoe de vork in de steel zit. Maar ben jij bekend met het fenomeen : Internettrol ?

90 Erik schreef op 16-11-2012 om 01:35

@89 internettrol... Jazeker, moet je bijv. eens op nujij kijken. Maar een echte internettrol houdt zich meestal alleen met trollen bezig. En fleur lijkt in de artikelen over koken en daten etc... een stuk normaler. Maar ik geef toe dat het ongefundeerd schreeuwen over evolutie sterke trol trekjes heeft...

91 @Eric schreef op 16-11-2012 om 01:43

lol, trol met gespleten persoonlijkheid ?!

92 marcus schreef op 16-11-2012 om 04:55

Onder religie van religio, relegere (herlezen, overdoen, nauwgezet in acht nemen, opnieuw binden, goed binden) lekker goeie tijden kijken zometeen en vanavond op tijd naar bed, ooit ga je nadenken ik hoop dat je daar niet zo laat meebegint fleur

93 Patrick schreef op 17-11-2012 om 06:07

"If you could reason with religious people there would be no religious people"

94 Mulder schreef op 19-11-2012 om 07:47

@Erik Ik vind het knap dat je zo overtuigd bent van je eigen ondervindingen binnen je eigen beroep/studie. Het is alleen niet raadzaam jezelf volledig over te geven aan de systemen en modellen die je zijn toegereikt en aangeleerd. Ook deze zijn namelijk discutabel en velen zijn reeds in de prullenbak verdwenen. Dat is het nadeel van de wetenschap. 'Wetenschap streeft naar voortschrijdend inzicht en het steeds zichzelf verbeteren'. Evolutie heeft mijn inziens een negatieve invloed op de maatschappij en het doet mij pijn aan het hart dat deze theorie onderwezen wordt bij kinderen op school.

95 Erik schreef op 20-11-2012 om 10:25

@mulder wat een onzin. Hoe heeft evolutie een negatieve invloed op de maatschappij? Waar blijkt dat uit? En vind je dan ook dat we geen zwaartekracht theorie meer moeten onderwijzen? Die theorie is op precies dezelfde wijze tot stand gekomen, niet strikt bewezen en ook continu aan verandering onderhevig. Kinderen moeten de waarheid onderwezen krijgen en niet een verhaaltje waarvoor geen enkel argument bestaat.

96 Wonder schreef op 20-11-2012 om 11:19

@Mulder. U kunt best vinden dat de Evolutietheorie een negatieve invloed heeft op de maatschappij, maar dat neemt nog niet weg dat de Evolutietheorie de natuur het best verklaard en het is nochtans één van de best bewezen theoriën uit de biologie. Tuurlijk is de Evolutietheorie niet perfect. Dat is de zwaartekracht theorie ook niet. En daarom ondervinden beiden constante toetsing en inzichtelijkheidsonderzoek.

97 Shem schreef op 23-11-2012 om 12:31

Evolutiekolder

Evolutie: Big Bang, wat explodeerde er, waar kwam de materie vandaan?, waar kwam de energie vandaan om het te laten exploderen? , waar kotm tijd ruimte en materie vandaan? Dit is de eerste nonsens. De elementen, de BB zou helium en waterstof geproduceerd hebben, waar komen de andere elementen vandaan? Sterren, niemand heeft ooit een ster gevormd zien worden, is ook geen enkele sluitende theorie voor, op zijn hoogst zien ze een lichtje helderder worden en concluderen : "een ster wordt geboren". Leven uit dode materie, uit een steen + water volgens evolutiereligie, is een sprookje, compleet onmogelijk. Macro evolutie, een dier veranderd in een ander dier, waar zijn de miljoenen overgangsfossielen, er is er niet 1, niet 1!! En dan microevolutie, ofwel variatie, een hond produceerd 350 verschilende soorten honden,is waar maar het is en blijft een hond. Evolutie is bedacht door mensen en is niet eens een theorie, omdat alle bewijzen te ontkrachten zijn, complete kolder.Voor de echte evolutievolgers, loop niet op het trottoir, zou zomaar kunnen dat je op je oervader loopt. Evolutiegekkies zijn gehersenspoeld met mooie plaatjes in boekjes toen ze nog kind waren. @95 zwaartekracht is waarneembaar, evolutie niet, vergelijking slaat dan ook nergens op

98 Shem schreef op 23-11-2012 om 12:39

Tollen

@Eric Jij bent wel de grootste idioot,tussen het trollen in , meen je dat natuurwetten die waarneembaar zijn, te vergelijken zijn met de evolutiekolder die niet waarneembaar is? Kijk, geloof is een religie, maar geloof volgens de KJ versie van de bijbel is niet weerlegbaar, evolutie is ook een religie, maar omdat ze weerlegbaar is is het een stompzinnige religie. Jij gelooft van een steen af te stammen, met de hocuspocus miljoeoenen jaren moet dat mogelijk zijn volgens jou, wat is het DNA gehalte van steen + water? Niets, helemaal niets, te geloven dat de banaan en de mens samen afkomstig zijn van een steen is het allerstompzinnigste dat ik ooit gehoord heb, je moet wel helemaal gestoord zijn om dat te geloven.

99 Shem schreef op 23-11-2012 om 12:44

Cirkelredernering

Methode van ouderdom van rotsen bepalen volgens de evolutiegekkies We weten hoe oud een rots is, door te vergelijken met de indexfossielen die in dat tyope rots voorkomen. Hoe de ouderdom van een fossiel te meten? door te kijken in welke rotslaag deze voortkomt. Een cirkelredernering, wederom stompzinnigheid. Argon- koolstof dateringen ed worden hier NIET voor gebruikt, maar de Geologische kolom, die op 1 plek ter wereld voortkomt, in de boeken en nergens anders.

100 zwaain schreef op 23-11-2012 om 07:57

Oe-oe-oe oei! De aap in mij komt ineens naar boven ;) (maar das onzin want we hebben gemeenschappelijke voorouders)

101 Patrick schreef op 24-11-2012 om 11:41

@Shem Lekker bezig Shem? Het is goed hoor. Ik kan er niets tegenin brengen, dus je zult wel gelijk hebben. Trouwens weet jij waar Fleur is? Heb haar al een dag of 10 niet meer hier gezien.

Reageer op "Evolutietheorie - Liegen vanuit religie"Populaire artikelen

10-04-2012 Vette vissoorten: Welke vis is vette vis?
19-02-2013 In badkleding naar de sauna of toch liever bloot?
20-03-2012 Het dorp dalen in Drenthe bij Coevorden
23-10-2012 Badkamer verbouwen: leuk badkamer idee
02-06-2013 Hoe gezond is kurkuma?
19-12-2012 Actrice Chantal Janzen: Sophie in Divorce
04-01-2013 Ludo Sanders uit GTST - Erik de Vogel
24-03-2012 Diederik Samson is een draaideurcrimineel
09-03-2012 Bezienswaardigheden Rome Top 10
20-11-2012 Korting sauna en thermen Elysium in Bleiswijk
01-01-1970
27-03-2012 Sauna en kinderen: mag mijn kind in de sauna?
09-01-2013 Sjoerd Bouwhuis uit GTST - Guido Spek
29-03-2012 Ontdek zelf je talenten!
28-03-2012 Yorin FM komt niet uit de verf. Waarom niet?Nieuwe artikelen

11-12-2018 Dierentuin kortingen
24-11-2018 Hond eet slecht, wat nu?
24-11-2018 Ziekten bij vogels
06-11-2018 Artrose
04-11-2018 De Siberische Husky
22-08-2018 Wat is mediation?
05-03-2018 Moederdag cadeaus suggesties
01-12-2016 Vrij op naam kopen, hoe werkt dat?
01-12-2016 Hoe werkt een opstalverzekering?
30-11-2016 Eerste huis kopen
30-11-2016 Hypotheek informatie
26-11-2016 Kinderkamer Styling tips
26-11-2016 Korting op Theater Tickets?
26-11-2016 Ontbindende voorwaarden overzicht
26-11-2016 Einde rentevaste periode

Vond je dit artikel nuttig?

24 stemmen
Evolutietheorie - Liegen vanuit religie


Anderen lazen ook:

Algemeen.info wordt milieubewust gehost door TransIP - Smart and Simple

Login